Menu

účet

Tvorbu účtenky - obsloužení zákazníka vyvoláte pomocí tlačítka "Účet" nebo pomocí klávesy F6.

okno účtenky

Okno účtenky slouží ke tvorbě účtenky. Po vytištění, nebo uložení je účtenka uzavřena (= dokončena).

Zavře-li obsluha účtenku křížkem v záhlaví okna, potom se při dalším obsluhování nebo přihlášení této obsluhy vyvolá okno s nedokončenou účtenkou. Obsluha tak nemůže začít nový účet dříve, než dokončí předchozí.

Účtenka obsahuje seznam položek, které zákazník dostává/zaplatí (služby, zboží, slevy, příplatky, apod.). V okně účtenky je také možné zadávat materiál spotřebovaný pro účtované služby. S tímto materiálem se následně pracuje ve skladu. Použitý materiál se netiskne na účtenku.

Seznam účtenek lze najít v historii.

Okno účtenky obsahuje:

obsluha
 • přihlášená obsluha, pokud je přihlášený administrátor, může stisknutím tlačítka "Obsluha" obsluhu změnit
zákazník
 • obsluhovaný zákazník, stisknutím tlačítka "Zákazník" lze zákazníka změnit
způsob platby
 • jakým způsobem bude zákazník platit
tisk
 • tisk účtenky a její uzavření
uložit
 • uzavření účtenky bez vytištění
materiál
 • přidání materiálu
ceník
 • přidání položky z ceníku na účtenku
pohlaví
 • pokud není u zákazníka předem nadefinován, tak můžeme vybrat
způsob platby
 • v nastavení programu lze předdefinovat tyto platby
 • v tiscích pak máme možnost tisk výstupů dle této platby

V nastavení lze definovat, zda obsluha smí mazat položky z rozpracované účtenky.
 • Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců lze vybrat další sloupce pro zobrazování.

Položky v okně lze mazat pomocí klávesy DEL. Tato funkcionalita se dá zakázat pro uživatele v nastavení.

položky účtenky

Položky úložky jsou produkty, které se zákazníkovi účtují.

Okno pro přidání položky vyvoláte pomocí tlačítka "Ceník" nebo pomocí klávesy ENTER.

Okno pro přidání položky obsahuje vyhledávací pole a seznam položek (viz Ceník). Okno zobrazuje pouze služby a prodejné zboží. Okno dále obsahuje pole pro zadání počtu položek a změnu názvu vybrané položky.

Pomocí pole pro vyhledávání lze filtrovat produkty. Filtrování se spouští automaticky při změně obsahu pole pro vyhledávání. Vyhledává se podle jména nebo PLU. Vyhledávání je fulltextové (dle libovolné části slova). Po vyhledání se seznam seřadí podle relevance výsledků.

Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců lze vybrat další sloupce pro zobrazování.

V případě, že výsledkem vyhledávání je pouze jedna položka, kurzor skočí automaticky do počtu položek. Šipka dolů v poli pro vyhledávání skočí do seznamu položek.

Vybranou položku vložíte stiskem tlačítka "Přidat položku" nebo klávesou ENTER

položka s nulovou cenou

V případě, že vybraná položka má nulovou cenu, program vyzve obsluhu k zadání skutečné ceny.

Výslednou položku vložíte stiskem tlačítka "Přidat" nebo klávesou ENTER.

materiál

Uživatel má možnost přidávat materiál, který při obsluhování spotřeboval. Tento materiál je svázán s účtenkou a je vidět v historii účtenek. Tento materiál se netiskne na účtenku.

Materiál vyvoláte stiskem tlačítka "Materiál" nebo pomocí klávesy F5.

Okno pro přidání materiálu obsahuje vyhledávací pole a seznam položek (viz Ceník). Okno zobrazuje pouze zboží. Okno dále obsahuje pole pro zadání počtu spotřebovaných jednotek a jednotky, ve kterých je zboží spotřebováváno.

Pomocí pole pro vyhledávání lze filtrovat produkty. Filtrování se spouští automaticky při změně obsahu pole pro vyhledávání. Vyhledává se podle jména nebo PLU. Vyhledávání je fulltextové (dle libovolné části slova). Po vyhledání se seznam seřadí podle relevance výsledků.

Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců lze vybrat další sloupce pro zobrazování.

Vybranou položku vložíte stiskem tlačítka "Přidat položku" nebo klávesou ENTER.

poznámky

Ke každému účtu máte možnost připsat určitý druh poznámky. V nastavení programu máte možnost přepnout na "jednoduché poznámky". Standardně po instalaci jsou rozšířené. (viz. Náhled)

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes