Menu

přetisk

Přetisk slouží k vytištění poslední vytvořené účtenky. Vyvoláte pomocí tlačítka "Přetisk" nebo pomocí klávesy F7.

dokumenty

Administrátor má v nastavení možnost vybrat dokumenty, které má mít obsluha dostupné touto funkcí.

Dokumenty vyvoláte pomocí tlačítka "Dokumenty" nebo pomocí klávesy F8.

V případě, že administrátor zadá jeden dokument, je tento dokument automaticky otevřen/spuštěn. V případě zadání více dokumentů se zobrazí okno pro zobrazení dokumentu. Dokumentem může být soubor na disku nebo internetová adresa.

Vybraný dokument otevřete/spustíte pomocí tlačítka "Otevřít", pomocí klávesy "Enter" nebo dvojklikem.

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes