Menu

objednávky / rezervace

Okno objednávek vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Objednávky" nebo pomocí klávesy F10.

- pokud nemáte u uživatelů nastavenou zkratku pro objednávky, která bude simulovat objednávkový blok pro danou obsluhu, tak budete systémem vyzváni

- pokud nebudete mít alespoň u jedné služby zaškrtnuto "Nabízet v objednávkách", vyplněnou zkratu a čas, tak Vás systém automaticky vyzve

Po nastavení uživatelských zkratek a služeb v ceníku můžeme otevřít objednávky. 

Funkční tlačítka:

- Editace:
upravení již vytvořené objednávky (též lze použít dvojí kliknutí myši na danou objednávku)

- Přidat:
přidání nové objednávky (též lze použít dvojí kliknutí myši na vybraný kalendář obsluhy a času)

- Smazat:
smaže aktuálně vybranou objednávku

- Zobrazit smazané:
zviditelní smazané objednávky

- Tisk:
možnost tisku objednávek v daný den

- Účet:
možnost vystavení účtenky zákazníkovi přímo z modulu objednávek

- Zákazníci:
umožní otevřít aktuální seznam zákazníků pro jejich nahlédnutí či doplnění informací

- Ceník:
umožní otevřít modul ceník pro nahlédnutí nebo úpravu (lze nastavit práva v aplikaci pro zamezení otevření)

- Uživatelé:
možnost rychlé úpravy obsluh/uživatelů (lze nastavit práva v aplikaci pro zamezení otevření)

- Nastavení:
sekce pro nastavení objednávek (lze nastavit práva v aplikaci pro zamezení otevření)

> provozní doba
> časová linka (5, 10, 15, 20, 30 minut)
> nastavení směn a přestávek
> práva pro modul objednávek (zobrazování cen objednávek, zakázání funkčních tlačítek, zákaz mazání objednávek...)
> synchronizace objednávek s Google kalendářem (umožňuje pouze rozšíření aplikace HairSoft o modul Online objednávky)

 

Detail objednávky

Pokud využijeme dvojklik na určitém času u vybrané obsluhy - otevřeme detail objednávky, kde je automaticky vybraný datum, čas začátku a obsluha
To samé platí při kliknutí na tlačítko "Přidat".

KDY
- aktuálně nastaveno datum na kterém se nacházíte. (Lze libovolně měnit)

V KOLIK
- čas počátku úkonu/objednávky, který byl označen v daném dni v časové lince. Konec úkonu/objednávky se dopočítává automaticky dle vybraných služeb u kterých máte již předem v ceníku vyplněnou dobu trvání. (Lze libovolně měnit)

KDO
- bude automaticky vybraná obsluha, na kterém se nacházela označená buňka v jeho kalendáři. (Lze libovolně měnit)

KOMU
- přes tlačítko vložíte zákazníka ze seznamu. Můžete také v seznamu zákazníků vytvořit úplně novou kartu klienta po kliku na "Přidat" a až pak vložit. Pokud máte u zákazníka vyplněn mobil, tak se automaticky propíše do pole Telefon. Takovému zákazníkovi po vytvoření objednávky může dojít SMS zpráva s upozorněním na jeho objednávku. Nutnost pro tuto funkci je mít modul SMS manager a dobitý kredit. Pole zákazník lze také nechat prázdné. Taková objednávka bude vystavena pro "Neznámého zákazníka".

CO
- pro výběr a přidání služeb využijte "ŠIPKY", kterou docílíte přidání služby do okna "Objednané". Při chybném vložení služby využijte opačnou "ŠIPKU"

Poznámka:
- možnost vepsání libovolné poznámky

Pokud je vše vyplněno klikneme na "Objednat"

Zrušení objednávky:

- dvojklikem otevřeme založenou objednávku a v horní části vybereme důvod zrušení

> "Zrušení objednávky zákazníkem"
nebo
> "Zrušení objednávky bez omluvy"
a klikneme na "Použít"

Objednávka se po kliku na "Zavřít" zruší a ponese příznak "ZRUŠENO".
K danému zákazníkovi se také připočítá zrušení objednávky. V detailu zákazníka ve statistice je pak vidět, kolik objednávek již zrušil.
Založená objednávka lze také smazat přes funkční tlačítko "Smazat" nebo s použitím klávesy DELETE.

Objednávku ale také můžeme potvrdit. Poté ponese příznak "fajfky", že je zákazníkem potvrzena. (Kladná odpověď na SMS atd.)

Pokud do objednávky připíšeme do pole Poznámka nějaké informace, tak tato objednávka bude mít viditelnou ikonu "Note". Pokud zaklikneme Voucher, nebo Kredit, tak i v tomto případě ponese objednávka příslušnou viditelnou ikonu.

Když chceme objednávku "PŘEOBJEDNAT", využijeme tlačítko v horním pravém rohu "Přeobjednat" a systém nám tím otevře kalendář, kde můžeme přehledně vybrat nový prázdný termín. Po dvojím kliknutí na nový termín následně klikneme na tlačítko Uložit v detailu objednávky.Vystavení ÚČTU z objednávky:

- na založenou objednávku jednou klikneme myší a pak vybereme z horní lišty funkční tlačítko "Účet"
Otevře se Účet, kde bude vyplněno: obsluha, zákazník pokud byl při tvoření objednávky vybrán a dále vybrané služby. Poté stačí ukončit účet kliknutím na Tisk nebo uložit.

To samé se stane, když dvojklikem otevřeme detail objednávky a v ní klikneme na ikonu "Účet".

 


Použití starší verze objednávek

- v nastavení objednávek stačí odškrtnout "Používat kalendářovou variantu modulu" a objednávky se po restartu modulu otevřou ve starším provedení

Okno objednávek obsahuje filtry pro výběr zobrazení objednávek: obsluha, datum.

Objednávky vytisknete pomocí tlačítka "Tisk" nebo pomocí klávesy F6.

Objednávku lze smazat pomocí tlačítka "Smazat" nebo pomocí klávesy DEL.

akce

Okno akcí vyvoláte pomocí tlačítka "Akce" nebo pomocí klávesy F5.

Akce umožňují předdefinování často prováděných služeb, aby je obsluha nemusela pokaždé vyplňovat.

Obsluha má možnost přidávat akce (tlačítko "Uložit", klávesa F2), měnit akce (tlačítko "Změnit", klávesa F3) a mazat vybrané akce (tlačítko "Smazat", klávesa F4).

nová objednávka, úprava objednávky

Novou objednávku lze založit dvojklikem na požadovaný čas (tučně zobrazený úplně vlevo v seznamu), pomocí tlačítka "Přidat" nebo pomocí klávesy F2.

Objednávku upravíte dvojklikem na řádek s objednávkou, pomocí tlačítka "Upravit" nebo pomocí klávesy F3.

Okno objednávky obsahuje:

datum a čas objednávky

obsluhu
  • obsluhu je možné vybrat ze seznamu existujících obsluh, nebo je možné zaškrtnou políčko "Neznámá obsluha" a vyplnit jméno obsluhy.
zákazníka
  • zákazníka je možné vybrat ze seznamu existujících zákazníků, nebo je možné zaškrtnou políčko "Neznámý zákazník" a vyplnit jméno zákazníka.
akci
  • akci je možné vybrat ze seznamu existujících akcí, nebo je možné zaškrtnou políčko "Neznámá akce" a vyplnit název akce.
políčko pro poznámku

Objednávku uložíte pomocí tlačítka "Uložit a zavřít" nebo pomocí klávesy F2.

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes