Menu

materiál

Uživatel může zadávat spotřebu materiálu i mimo účtenku. Neboli, materiál tímto způsobem můžeme vyskladnit i jinak, než je klasický prodej zákazníkům.

Pro toto vyskladňování materiálu je ideální založit "Servisní položku" (viz Uživatelé) - jako třeba: vlastní spotřeba, odpis materiálu, věrnostní program, materiál na akce atd.

Spravovat doporučuji převážně administrátorem.

Materiál vyvoláte stiskem tlačítka "Materiál" nebo pomocí klávesy F9.

Okno pro přidání materiálu obsahuje vyhledávací pole a seznam položek (viz Ceník). Okno zobrazuje pouze prodejné zboží a neprodejné zboží (dle filtrování pod vyhledávacím polem). Okno dále obsahuje pole pro zadání počtu spotřebovaných jednotek a jednotky, ve kterých je zboží spotřebováváno. Položku přidáte pomocí tlačítka "Přidat materiál" nebo pomocí klávesy ENTER.

Pomocí pole pro vyhledávání lze filtrovat produkty. Filtrování se spouští automaticky při změně obsahu pole pro vyhledávání. Vyhledává se podle jména nebo PLU. Vyhledávání je fulltextové (dle libovolné části slova). Po vyhledání se seznam seřadí podle relevance výsledků.

Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců lze vybrat další sloupce pro zobrazování.

Okno dále obsahuje seznam položek, které uživatel již vybral pro přidání.

Uživatel uloží spotřebu pomocí tlačítka "Uložit" nebo pomocí kláves CTRL+S.

Okno obsahuje i možnost změny obsluhy a datumu provedení akce. Tato možnost je dostupná pouze pro administrátora.

historie spotřeby

Historie spotřeby zobrazuje historii spotřebovaného materiálu (v okně materiálu i v obsloužení zákazníka neboli účet).

Materiál vyvoláte stiskem tlačítka "Historie" nebo pomocí klávesy CTRL+H.

Okno zobrazuje seznam na základě filtrů. Pole pro vybrání datumu, pro který se má historie zobrazit a obsluhu, pro kterou se má historie zobrazit. Administrátor může měnit obsluhu.

Okno dále zobrazuje seznam spotřebovaného materiálu a to včetně cen bez DPH a s DPH.

Administrátor má možnost odstranit položku pomocí klávesy DEL nebo pomocí tlačítka nad filtry.

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes