Menu

obecné nastavení

Okno nastavení vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Nastavení" nebo klávesou CTRL+8.


Záložka "Obecné" obsahuje:

Databáze
  • Cestu k souboru s databází. Pokud používáte jeden počítač, tuto hodnotu neměňte. Pokud používáte více počítačů a program HairSoft po síti, nastavte zde cestu k databázi na hlavním počítači, ke kterému se připojují ostatní počítače (server).
Záloha
  • Program umí zálohovat databázi pro případ jejího poškození. Zálohování se provádí při spuštění a zavření programu.
Uchovávat předchozí zálohy
  • Pokud zaškrtnete toto políčko, budou se uchovávat jednotlivé zálohy stále. Pokud není políčko zaškrtnuté, ukládá se záloha do stále stejného souboru. Doporučuji zachovávat předchozí zálohy.
Odhlašování
  • Pokud program využívá více uživatelů na stejném počítači, může nastat situace, kdy obsluha tvoří účtenku bez toho aniž, by se předchozí obsluha odhlásila. Tím dojde k přiřazení účtenky špatné obsluze. Možnosti odhlašování by tomuto měli zabránit.
Odhlašování po některých akcích
  • Obsluha je automaticky odhlášena po zadání docházky, prohlížení seznamu zákazníků, prohlížení ceníku, vytištění denní tržby, obsloužení zákazníka, přetisku, zobrazení dokumentů, po zadání materiálu a po zobrazení objednávek.
Odhlašování po nečinnosti
  • Obsluha je automaticky odhlášena, pokud během zadaného počtu sekund nepracuje s programem.
Pomocné dokumenty
  • Seznam dokumentů, které si může obsluha zobrazovat. Dokument je možné zadat do pole "Zadejte název / procházením v PC" a "Přidat zadaný dokument" (tlačítko se znakem plus) dokument přidáte. Tlačítkem "Odebrat vybrané dokumenty" (tlačítko se znakem mínus) odstraníte dokumenty ze seznamu. Dokumentem může být soubor na disku nebo internetová adresa.
zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes