Menu

nastavení tisků

Okno nastavení vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Nastavení" nebo klávesou CTRL+8.


Záložka "Tisky" obsahuje:

Účtenka
  • Nastavení pro tisk účtenky. Toto nastavení není platné, tisknete-li pomocí fiskálních modulů.
Denní tržba
  • Nastavení pro tisk denní tržby.
Prodej zaměstnanců
  • Provize pro zaměstnance z prodeje zboží. Udává procenta (10=10%). Provize je možné si vytisknout v tiscích "prodej dle uživatelů".
Tisky - Fiskální moduly
  • Nastavení fiskálních modulů je možné pouze v případě, že pro ně máte ovladače dodané s programem.
  • Při vybrání fiskálního modulu je nutné nastavit výchozí fiskální tiskárnu pomocí tlačítka "Nastavit jako výchozí" (před názvem je hvězdička *) a nastavit tiskárnu pomocí tlačítka "Spravovat modul" (nastavuje se výchozí modul). Nastavení je jiné pro různé tiskárny. Volba "Tisknout hlavičku střediska na fiskálně tištěné účtenky" zapíná/vypíná tisk informaci o středisku (hlavička, adresa, informace) při tisku účtenky (tisk při obsloužení a přetisku). Většina fiskálních tiskáren již obsahuje informace o provozovně a je vhodné tisk informací o střediscích vypnout. Nastavení fiskálních tiskáren se ukládá automaticky při změně.    
Šířka tisku účtenky
  • Nastavení šířky tisku. Toto nastavení není platné, tisknete-li pomocí fiskálních modulů. Pokud nepoužijete výchozí šířku programu (7,4 cm), můžete nastavit vlastní šířku. Poměr šířky udává rozšíření tisku v poměru k nastavené šířce. Některé tiskárny rozšiřují šířku písma na úkor šířky tisku.
zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes