Menu

Věrnostní program

  1. Nastavení věrnostního programu
    a) přidání odměn
    b) peníze a body
    c) hromadná aktivace věrnostního programu
  2. Detail věrnostního programu u zákazníka
  3. Zisk bodů
  4. Získání odměny, pokračování a opakování v programu

1. Nastavení Věrnostního Programu

-          Otevřete seznam zákazníků a klikněte na ikonu Nastavení vpravo nahoře

-          Vyberte záložku „Věrnostní program“

-          V horní části Odměny při kliknutí na zelené + se otevře dialog pro přidání odměny, kterou můžete vypsat nebo rovnou vybrat položku z ceníku (službu, zboží). Do pole „Body“, je potřeba napsat kolik bodů je nutné pro získání dané odměny. Pokud máte více odměn, tak akci opakujeme. Vybrat lze odměny odděleně pro muže a ženy.

POZOR: V případě odměny, kterou vyberete z ceníku a to jak službu nebo zboží, tak se při následném obdarování zákazníka netvoří systémem žádná účtenka a také pokud se jedná o zboží, automaticky se nevyskladňuje toto zboží ze skladu. Je nutné zboží ručně odepsat. Ideálně na servisní obsluhu „Věrnostní program“, kterou si můžete založit, pokud ji nemáte. Po přihlášení této servisní obsluhy otevřeme „Materiál“ (F9) vlevo dole, vyhledáme zboží, které bylo vydáno, a odepíšeme. (zadáme počet kusů, klikneme na „Přidat materiál“ nebo ENTER a dáme nakonec „Uložit“)

-          V sekci „Peníze a body“ po kliku na + přidáme do pole „Částka“ hodnotu (myšleno v Kč nebo €) a počet bodů. Příklad: Částka – 100, body – 1. V takovémto příkladu, pokud zákazník utratí 100,- Kč nebo 100 € získá 1 bod.

-          Pokud vložíme novou položku například Částka 500 a body 10, tak se automaticky zaškrtne volba „Počet bodů podle dosažené úrovně ceny“ a systém přičítá zákazníkům body dle jejich aktuální útraty versus tento odstupňovaný seznam. Standardně ale stačí mít pouze jednu volbu. Viz. První řádek-          Po vyplnění nastavení odměn a bodů již stačí kliknout na „Aktivovat všem zákazníkům“

-          Pokud chcete aktivovat Věrnostní program pouze vybraným zákazníkům, tak na toto tlačítko neklikáme, ale ze seznamu zákazníků, nebo samotného detailu zákazníka po kliku na ikonu „Věrnost“ zaklikneme „Aktivní věrnostní program“. Poté se budou body přičítat pouze těmto zákazníkům.

2. Detail VP u zákazníka

-          Detail Věrnostního programu vyvoláme klikem na ikonu v seznamu zákazníků „Věrnost“, nebo s využitím pravého menu myši a výběrem „Věrnostní program“ a také z detailu klienta po kliku na ikonu „Věrnost“

-          Kartu věrnostního programu daného zákazníka též vyvoláme při použití pravého menu myši v „Objednávkách“. Jednou klikneme na objednávku v kalendáři, pak na pravé tlačítko myši a následně vybereme „Věrnostní program“.

-          V kartě VP jsou základní informace o zákazníkovi, zda má nebo nemá aktivní věrnostní program, zvýrazněný aktuální počet bodů, seznam odměn se statusy Stavu zda odměnu přebral, pokračoval na vyšší odměnu nebo zda zvolená odměna versus body se mají pro daného zákazníka zopakovat.

-          V kartě Věrnostního programu též můžeme přidat individuální odměnu danému zákazníkovi. Viz. obrázek níže

-          Zákazníka též můžeme z Věrnostní programu vyřadit. Stačí kliknout na „Aktivní věrnostní program“ a po potvrzení dialogu tento klient nebude sbírat body.

3. Zisk bodů

-          Při vystavování účtenky je podmínka vybrat zákazníka ze seznamu klientů a vložit jej do účtenky. Po kliku na „Tisk“ nebo „Uložit“ se dle nastavení „VP“ připíše požadovaný počet bodů k danému zákazníkovi. Body se počítají vždy z celkové ceny účtu.

-          Aktuální výše bodů u jednotlivých zákazníků můžeme vidět ve sloupci v seznamu klientů pod názvem „Věrnostní program“.

-          Aktuální výše bodů se také tiskne na účtenku pro potřeby a přehled klienta.

4. Získání odměny, pokračování a opakování v programu

-          Po vystavení účtenky a tím dosažení výše bodů pro určitou odměnu, systém „zahraje“ a nabídne dialog pro eventuální předání odměny.

-          Pokud tedy obměnu chceme předat, klikneme na „Předat odměnu“, u daného zákazníka se tím poníží aktuální stav bodů o počet bodů této obměny a ve statusu „Stav“ v detailu VP u daného zákazníka bude informace „Předáno“ i s časovou známkou.

-          Pokud ale zákazník chce pokračovat na vyšší „level“ (další odměnu), tak klikneme na „Pokračovat v programu“. Body se v tomto případě zákazníkovi neodečítají a nadále je sbírá dle jeho další útraty. A to až do chvíle, než systém automaticky nabídne vyšší odměnu po dosažený potřebných bodů.

-          Odměnu také můžete předat při příští návštěvě. Při další návštěvě stačí vložit zákazníka do účtenky a tím se znovu zobrazí dialog na předání odměny nebo na předání v další návštěvě. Body se při tomto výběru již automaticky odečtou.

-          Odměnu lze i libovolně zpětně předat po kliku na tlačítko „Předat odměnu“ v detailu VP v případě, že si zákazník rozmyslel pokračovat na vyšší odměnu.

-          Pokud zákazník po čase vybere veškeré odměny, lze použít tlačítko „Zopakovat program“ a tím umožnit zákazníkovi opět se zúčastnit věrnostního programu o stejné odměny.

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)
zpátky nahoru