Menu

Rezervační systém 

- pro správný chod je nutný internet
- pro napojení na program HairSoft je nutný mít integraci na Google
- zatím pouze v Českém jazyce

Postup:

Spuštění Administrace rezervací

  1. Nastavení Administrace
  2. Nastavení Provozovny (Provozoven)
  3. Nastavení Služeb
  4. Nastavení Obsluh (Zaměstnanci) – Napojení na stávající kalendáře s objednávkami na Google - HairSoft
  5. Nastavení Směn
  6. Nastavení Rozpisu směn
  7. Komunikace
  8. Prezentace
  9. Klientský rezervační formulář a způsoby vložení na web

Spuštění Administrace 

-          Pro chod rezervací je nutné mít účet (email) na Google

-          Administrační „link“ bude odeslán na tento email

-          Po otevření linku z emailu bude nutné přihlášení na Google a souhlasit s podmínkami

-          Poté se ve Vašem Google Drive vytvoří automaticky složka pro rezervace s potřebnými soubory

-          Otevře se samotná Administrace rezervací

-          Rezervace se vždy otevřou na první záložce"Dashboard" 

Pro další návraty do Administrace již stačí otevírat link, který naleznete v emailu.

Další záložka je Kalendář, kde vidíte aktuálně objednané zákazníky.

-          kliknutím na zelené tlačítko „Založit událost“ vytvoříte novou objednávku

-          můžete přepínat mezi DEN, TÝDEN A MĚSÍC

-          kliknutím na den v zobrazení TÝDEN lze objednat zákazníka

-          kliknutím na hodinu v zobrazení DEN lze objednat zákazníka

-          kliknutím na zelené tlačítko „Založit událost“ objednáme zákazníka i v zobrazení MĚSÍC

-          využitím tlačítka „Google kalendář“ jste přesměrováni do Google

-          na záložce Kalendář je automatický Refresh po přejití z jiné sekce zpět, nebo lze využít manuální Refresh po kliku na šipky v kolečku

Krok 1. Nastavení Administrace 

-          Vyplňte si název Firmy (bude na potvrzovacím emailu pro klienty)

-          Zvolte časový interval (15 nebo 30 minut)

-          Dejte Uložit

POZOR: V případě změny časového intervalu již po spuštění rezervací je třeba v "rozpisu směn" smazat všechny nadefinova směny a založit je znovu! Proto doporučujeme prvně dobře zvážit vybraný časový interval.

-          Pokud chcete zákazníkům viditelně zpřístupnit na zákaznickém formuláři Obchodní podmínky, tak stačí přes tlačítko „Procházet“ vložit dokument s těmito podmínky. Podpora pouze souborů .pdf

Rezervace

Krok 2. Nastavení Provozoven 

-          Kliknutím na + aktivujete pole pro založení provozovny

-          Vyplňte Název, Ulici, PSČ, Město, E-mail a Telefon (tyto informace mají vliv a návaznost mimo jiné na email, který se odesílá zákazníkovi)

-          Dejte Uložit

Poznámka: Pokud máte více provozoven, tak akci opakujete.

 Krok 3. Nastavení Služeb 

-          Kliknutím na + aktivujete pole pro založení služby

-          Vyplňte Název, Cenu a Dobu trvání (tyto informace mají vliv a návaznost mimo jiné na email, který se odesílá zákazníkovi)

-          Dejte Uložit

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další služby

Uložené služby přiřazujeme až v sekci „Zaměstnanci“ k jednotlivým obsluhám.

Krok 4. Nastavení Obsluh (zaměstnanců) 

-          Kliknutím na + aktivujete pole pro založení obsluhy

VARIANTA 1. – Program HairSoft nemáte propojen s Googlem

-          Vyberte barvu kalendáře, vyplňte Jméno, Email a vyberte Provozovnu

-          Dejte Uložit

Do Vašeho Google kalendáře se automaticky založí nový kalendář s tímto jménem. Výsledné rezervace se nesynchronizují do programu HairSoft a je tedy nutné administrovat tyto objednávky přímo na webu Google v sekci Kalendář.

Poznámka: Lze plynule přejít na plnohodnotnou synchronizaci Rezervační systém – Google - HairSoft


VARIANTA 2. – Program HairSoft je napojen na Google (automatická synchronizace objednávek) a tedy již existují kalendáře s obsluhami na Google

-          Vyplňte ID kalendáře

-          Dejte Použít

-          Do pole Jméno se po chvilce automaticky načte jméno z Google

-          Vyberte barvu kalendáře, vyplňte Email a vyberte Provozovnu

-          Dejte Uložit

ID kalendáře najdete v nastavení daného kalendáře. Viz. Obrázek (Jen to co je modře označené. I bez poslední uvozovky)

V programu HairSoft pak stačí u této obsluhy v detailu (Sekce Uživatelé) vybrat tento kalendář pokud ho již nemáte. (Pokud jej nemáte ještě vybraný, tak je nutný dát refresh kalendářů tlačítkem „Aktualizace kalendáře“ a poté vybrat)

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další obsluhy. Pokud u daného člověka vyplníte jeho Email, tak sumáře s jeho objednávkami budou chodit i této obsluze.

Jako poslední krok vyberte na pravé straně k dané obsluze služby, které vykonává, a pak dejte Uložit.

Rezervacni system

Krok 5. Nastavení Směn 

-          Vyberte Provozovnu (Pokud máte pouze jednu, tak bude již vybrána automaticky)

-          Kliknutím na + aktivujete pole pro založení směny

-          Vyplňte Název směny, Zkratku, Začátek a Konec

-          Dejte Uložit

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další směny.

Rezervace web

Krok 6. Nastavení Rozpisu směn 

-          Vyberte Provozovnu (Pokud máte pouze jednu, tak bude již vybrána automaticky)

-          Vyberte směnu a kliknutím na určitý den přiřadíte danou směnu obsluze

-          Takto můžete „naklikat“ celý měsíc a pak dát „Uložit měsíc“

Poznámka: Text směny v okně se rovná Zkratce, kterou jste zvolili při zakládání směn

-          Při opětovném kliknutí na určitou směnu v určitý den se aktivuje tlačítko Smazat

-          Po kliku je také vidět podrobně daný den rozkouskovaný po částech

-          V této fázi při kliknutí na zelený čtvereček lze „ubrat či upravit“ zčervenáním danou směnu u dané obsluhy (pozdější příchod či odchod než je obvyklé u dané směny)

-          Po úpravě je nutné kliknout na „Uložit měsíc“ (zákazníkům bude poté nabízen jen čas, ve kterém jsou zelené čtverečky)

Poznámka: Směny se můžou kombinovat dle vybraného výběru a dle vybrané obsluhy

Smeny rezervace

Krok 7. SMS notifikace

- Klient Rezervačního systému obdrží HASH kód, který stačí vložit do připraveného pole a dát Uložit.

- Následně se zobrazí detailnější nastavení. Zde půjde ovlivnit čas, jak dopředu má dostat zákazník informační zprávu s objednávkou a možnost úpravy šablony.  

Text zprávy dle aktuálně nastavené šablony: Dobry den, pripominame Vasi rezervaci na 19.5.2016 v 14:45 na jmeno: Jan Novak. Vase obsluha je: Jana Novakova. Vas Salon…

Všude, kde je v šabloně použito „%něco%“, tak systém vkládá text automaticky.

- Kredit se odečítá ze standardního kreditu v SMS manageru, který je společný.
- Statistiky odeslaných zpráv přes Rezervační systém jsou vidět zde, včetně možnosti dobití kreditu.

 

Krok 8. Prezentace 

Zde si můžete vybrat z více způsobů vložení Rezervačního formuláře na vaši webovou stránku.

Tlačítko:

- upravit text tlačítka vlastním textem
- vybrat ze tří barev

a. Kód pro tlačítko, které otevře registrační formulář na nové záložce.

b. Kód pro tlačítko, které vloží registrační formulář přímo do stránek.

Textový odkaz:
- upravit text odkazu vlastním textem

a. Kód pro odkaz, který otevře registrační formulář na nové záložce.
b. Kód pro odkaz, které vloží registrační formulář přímo do stránek.

Link:
- samostatný odkaz na rezervační formulář

(pro správné otevření zákaznického formuláře je nutné vyplnit vše potřebné. Provozovnu, Služby, Zaměstnance, Směny, Rozpis směn)

Tlacitko web rezervace

 

 

odkaz rezervace

 

link rezervace 

9. Klientský rezervační formulář 

-          Krok a – Zákazník musí vybrat Provozovnu (Pokud je jen jedna, tak je vybrána automaticky)

-          Krok b – Zákazník musí vybrat službu, na kterou se chce objednat (Systém si dle délky služby kontroluje volné termíny v kalendáři)

-          Krok c – Zákazník může preferovat obsluhu či nemusí (Tento krok může vynechat a tedy ve formuláři zůstává „Je mi to jedno“, nebo vybrat preferovanou obsluhu. Při automatické funkci „Je mi to jedno“ systém sám rozhodne, komu objednávku přidělí. Většinou obsluze co má nejméně objednávek)

-          Krok d – Zákazníkdle uvážení vybere datum v kalendáři, na který den se chce objednat (Pokud nejsou na některé dny nadefinované směny (Rozpis směn), tak takové dny nepůjdou zákazníkovi vybrat. To samé platí, pokud bude již na tento den plně obsazeno, anebo pokud zákazník zvolil službu, která časově trvá déle, než je volné místo)

-          Krok e – Zákazník vybere čas (Zákazníkovi jsou nabízené takové časy, které jsou pro danou službu volné, a je pro daný výkon volná obsluha)

-          Zákazník vyplní své jméno (Povinné pole)

-          Zákazník vyplní telefonní číslo (Povinné pole)

-          Zákazník vyplní email (Povinné pole)

-          Kód Voucheru a poznámka je volitelná

-          Zákazník klikne na POTVRDIT REZERVACI (Zákazníkovi na uvedený email dojde potvrzení o objednávce včetně dalších podrobností)

Objednávka se automaticky načte na Google kalendář a též se synchronizuje do programu HairSoft.

Pokud se udělá objednávka opačným směrem, tedy v programu HairSoft, tak se objednávka synchronizuje hned na Google a tento zabraný čas nebude zákazníkovi nabízen přes tento rezervační systém. Neboli je pro daný den a čas již obsazeno.

pole rezervace 

Ukázka vyplněných polí zákazníkem

email rezervace 

Akce formuláře po kliknutí na POTVRDIT REZERVACI

potvrzeni rezervace 

Ukázka emailu, který dojde zákazníkovi, včetně naplánování trasy a vložení do kalendáře. To samé se odešle i majiteli a dle nastavení také obsluze.

email potvrzeni rezervace 

Rezervační formulář na web 

-          Linky pro zobrazování klientského formuláře je v Administraci rezervací v sekci Prezentace

-          Obyčejný link lze otevřít samostatně v prohlížeči (Vhodné pro testování)

-          Pro elegantní otevírání samotného formuláře přes Vaše stávající webové stránky je zapotřebí oslovit webmastera nebo využít nějakou komponentu či plugins do stávajícího webu

Pro administrátory webů

Odkaz ze sekce PREZENTACE v administraci rezervací stačí implementovat do stávajících webových stránek formou tlačítka, odkazu nebo můžete využít již existujících modulů či pluginů.

Plugins pro webové stránky založené na Joomla ver.2.5.xx, 3.xx.xx ke stažení zde: Everything_in_everyway

Link zde: https://www.perfect-web.co/joomla-extensions/everything-in-everyway-for-joomla

Další plugin zde: https://www.nonumber.nl/extensions/modals

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)
zpátky nahoru