Menu

tisky

Okno tisků obsahuje přehledy pro administrátora.

Tisky vyvoláte pomocí tlačítka "Tisky" nebo pomocí klávesy CTRL+3.

Po vytvoření tisku lze vybrat zobrazovanou stranu a velikost zobrazeni. Tisknou lze pomocí tlačítka "Tisk".

V závislosti na vybraném tisku lze filtrovat dle datumu, střediska a lze zvolit, zda zobrazovat ceny s DPH nebo bez.

Okno tisků obsahuje:


Seznamy:

Ceník
 • Seznam produktů rozdělený na zboží a služby.
 • Seznam uživatelů
 • Seznam zákazníků

Tržby:

Tisky tržeb obsahují výdělky z poskytnutých služeb (pouze služeb).

Tržby
 • Seznam tržeb po dnech.
Dle uživatelů
 • Seznam tržeb po dnech pro jednotlivé uživatele.
Rozpis
 • Sloučení služeb po dnech.
Inventura
 • Sloučení služeb za měsíc.
Typ platby
 • Seznam tržeb za služby a prodej dle druhu platby. Každá stránka značí jiný druh placení. V nastavení programu lze tyto platby doplnit.

Prodej zboží:

Tisky prodejů zboží obsahují výdělky z prodeje zboží.

Prodej
 • Seznam prodeje zboží po dnech.
Inventura
 • Sloučení prodaného zboží za vybrané období.
Dle uživatelů
 • Seznam prodeje zboží pro jednotlivé uživatele včetně provize z prodeje. Provize se zadává v nastavení. Zadané číslo značí procenta. (10=10%)

Materiál:

Tisky spotřeby materiálu.

Spotřeba
 • Spotřeba materiálu jednotlivými uživateli v množství.
Spotřeba v Kč
 • Spotřeba materiálu jednotlivými uživateli v korunách.

Sklad:

Tisky skladu.

Inventura
 • Tisk konečného stavu skladu. Tisková sestava je dostupná po vytvoření inventury.
Skutečný stav
 • Prázdný formulář pro ruční počítání / zadávání stavu skladu. Zapsané hodnoty pak zapisujeme jako "skutečný konečný stav" do vytvořené inventury ve skladu.
Fasování
 • Pomocný formulář pro zadávání natěžování / fasování skladu. Vhodné při návštěvě obchodního zástupce.
Chybějící zboží
 • Tisk chybějícího zboží ve skladu (manko). Tyto hodnoty jsou relevantní až po ukončení inventury. Kladné hodnoty ve skladu se zde nezobrazují (pouze záporné).
Fasované zboží a materiál
 • Souhrn nafasovaného zboží a materiálu v nákupních cenách za určité období. (Váš aktuální výdaj)

Docházka:

Tisk docházky.

Docházka
 • Tisk docházky všech uživatelů. V případě, že v zadaný den jsou zobrazené otazníky, obsluha zapomněla "odejít" a není možné spočítat docházku.
Rozpis
 • Tisk docházky za jednotlivce. Zde jsou podrobné informace o času příchodu i odchodu.

Různé:
 • Tisk rozpočítání spotřeby obsluh. (Viz Spotřeba)
zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes