Menu

spotřeba

Okno spotřeby materiálu vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Spotřeba" nebo pomocí kláves CTRL+5.

Okno spotřeby materiálu slouží k přehledu spotřebovaného zboží obsluhou. Toto okno umožňuje rozpočítání chybějícího zboží a k výpočtu možných bonusů či odečtů.

Rozpočítání spotřeby lze zobrazovat pro jednotlivé měsíce.

Zobrazený seznam obsahuje:

plu obsluhy
jméno
předchozí měsíc
  • Zůstatek z předchozího měsíce.
spotřeba materiálu
  • Celková spotřeba materiálu obsluhou vyjádřená v korunách.
ostatní
  • Položka, kterou edituje administrátor pro zadání částky, kterou chce připsat obsluze.
inventura
  • Položka, kterou edituje administrátor pro zadání částky, kterou chce připsat/odepsat obsluze. Tato položka je určena pro rozpočítání spotřeby. V případě chybějícího zboží ve skladu lze na základě poměru mezi spotřebou jednotlivých obsluh rozpočítat chybějící částku.
celkem
  • Součet zůstatku z předchozího měsíce, položky "ostatní" a položky "inventura".
odečteno
  • Položka, kterou edituje administrátor pro zadání částky, kterou chce odepsat obsluze.
zůstatek
  • Součet položky "celkem" a položky "odečteno".

Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat.

Dvojklikem na řádek s obsluhou je možné editovat údaje "ostatní", "inventura" a "odečteno". Při odečtech zadáváme záporné znaménko před číslem.

Správným použitím tohoto okna lze docílit rozpočítání hmotné odpovědnosti obsluhy za používané zboží.

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes