Menu

sklad

Okno sklad vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Sklad" nebo pomocí kláves CTRL+6.

Sklad umožňuje evidenci prodaného, spotřebovaného a příjmutého zboží. Okno skladu zobrazuje všechno zboží. Ke každému zboží jsou zobrazené informace platné ve vybraný měsíc:

název
plu
nákupní cena
počáteční stav
 • Skutečný konečný stav z předchozího měsíce. Při prvním používání programu počáteční stav z předchozího měsíce nemáme. Musíme vytvořit alespoň jednu inventuru, aby se počáteční stav v novém období zobrazil.
příjem
 • Množství přijatého zboží (zadává administrátor ručně) Na vybranou položku dvakrát klikneme, nebo dáme ENTER. Do políčka "příjem" zadáme nově fasované zboží v kusech.
prodej
 • Množství prodaného zboží (počítané programem).
spotřeba
 • Množství spotřebovaného zboží (počítané programem).
konečný stav
 • Stav na konci měsíce či období spočítaný jako rozdíl mezi počátečním stavem a příjmem na jedné straně a prodejem a spotřebou na straně druhé (počítané programem).
skutečný konečný stav
 • Skutečný konečný stav na základě inventury. Skutečný konečný stav se zobrazuje jako počáteční stav v příštím měsíci. Hodnotu zadává administrátor ručně na konci měsíce či období kdy ukončuje inventuru. Na vybranou položku dvakrát klikneme, nebo dáme ENTER. Do políčka "konečný stav" zadáme hodnotu aktuálního počtu materiálu na skladě.
není
 • Množství chybějícího zboží. Rozdíl mezi konečným stavem a skutečným konečným stavem. Záporná hodnota znamená, že zboží chybí. Hodnoty mají význam až v případě vyplnění skutečného konečného stavu (počítané programem).
v kč
 • Množství chybějícího zboží vyjádřené v korunách (na základě nákupní ceny). Záporná hodnota znamená, že zboží chybí. Hodnoty mají význam až v případě vyplnění skutečného konečného stavu (počítané programem).

Okno zobrazuje ještě položky:

Celková cena - počáteční stav
 • Součet hodnoty zboží na základě nákupní ceny a počátečního počtu (tedy hodnota všeho zboží na skladě).
Celková cena - chybí
 • Součet položek ve sloupci "V Kč". Hodnota má význam až v případě vyplnění skutečného konečného stavu.

úprava položky

Okno akcí vyvoláte dvojklikem na položku, kterou chcete upravit a nebo ENTER.

Okno zobrazuje:

název
plu
Příjem
 • Množství přijatého zboží (naskladnění).
Konečný stav
 • Skutečný konečný stav.

Pro rychlé zadávání údajů má toto okno speciální chování při editaci:

Příjem

Do vstupního pole zadávejte hodnotu, kterou chcete přidat. Tedy pouze množství, které chcete aktuálně naskladnit, nikoliv celkové množství.

Stištěním tlačítka "Přidat" nebo stiskem klávesy ENTER přidáte zboží na sklad (výslednou hodnotu vidíte před vstupním polem). Okno zůstane otevřené a můžete s ním dále pracovat. Pokud chcete pouze zadat příjem, zadejte číslo do vstupního pole pro příjem a stiskněte klávesu ENTER dvakrát. Prvním stiskem zadáte příjem, druhým stiskem okno zavřete.

Konečný stav

Do vstupního pole zadávejte hodnotu, která reprezentuje skutečné konečné množství.

Stištěním tlačítka "Nastavit" nebo stiskem klávesy ENTER zadáte konečný stav (hodnotu vidíte před vstupním polem). Okno zůstane otevřené a můžete s ním dále pracovat. Pokud chcete pouze zadat konečný stav, zadejte číslo do vstupního pole pro konečný stav a stiskněte klávesu ENTER dvakrát. Prvním stiskem zadáte konečný stav, druhým stiskem okno zavřete.

zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes